Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Aerator powierzchniowy przeznaczony jest do napowietrzania i mieszania ścieków przy ich oczyszczaniu metodą osadu czynnego. Ponadto może być stosowany do napowietrzania zbiorników wodnych, stawów rybnych, lagun itp. Może być montowany na typowych urządzeniach pływakowych typu UP.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
Aerator 110APW01 - oznacza aerator powierzchniowy typu AP z wirnikiem otwartym wersji 01 o średnicy 1100 mm.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • wykonawstwo materiałowe
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Aeratora Powierzchniowego typu AP na osadnikuPILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved