Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zastawka kanałowa z napędem elektromechanicznym typu ZKE przeznaczona jest do regulacji przepływu i częściowego lub całkowitego odcinania wody lub ścieków przy ich przepływie w kanałach otwartych lub przepływu w kanałach dopływowych prostokątnych, w przepompowniach, komorach rozdziału lub zbiornikach. Zastawka kanałowa typu ZKE ma zastosowanie do kanałów otwartych oraz kanałów dopływowych, prostokątnych lub okrągłych o szerokości (średnicy) do 1500 mm. Zastawki tego typu są wykonywane na indywidualne zamówienie.
Przy wymaganiach eksploatacyjnych całkowitego otwarcia i całkowitego zamknięcia zastawki stosuje się napęd AUMA-NORM, a przy regulacji przepływu oraz częściowego otwarcia lub zamknięcia stosuje się napęd AUMA-MATIC.
Zastawki kanałowe typu ZKE przystosowane są do osadzania wgłębnego lub przylgowo do ścian kanałów. Jako uszczelnienie stosowane są profilowane listwy gumowe.
Zastawki kanałowe typu ZKE są wykonywane w trzech wersjach materiałowych:
 • stalowe lakierowane farbami epoksydowymi
 • stalowe cynkowane
 • ze stali kwasoodpornej


Zasada działania
Zamykanie lub otwieranie przepływu wody lub ścieków odbywa się poprzez pracę napędu elektromechanicznego uruchamianego z centralnej sterowni. Miejscowe lub awaryjne sterowanie może odbywać się przez pokręcenie pokrętłem ręcznym. W gnieździe napędu zamontowany jest czop końcowy śruby z gwintem trapezowym. Śruba opuszcza lub podnosi zawieradło z zamontowaną przy nim nakrętką. Całkowite zamknięcie i uszczelnienie przepływu następuje po osiągnięciu skrajnych zadanych położeń zawieradła - zastawka jest zaklinowana na klinach ramy i rolkach zamontowanych do zawieradła.


Dane charakterystyczne
 • szerokość kanału przepływowego otwartego, dopływowego lub średnica otworu dopływowego okrągłego do 1500 mm
 • maksymalna głębokość kanału przepływowego otwartego lub dolny poziom kanału dopływowego (prostokątnego, okrągłego) do 2000 mm
 • wysokość zawieradła do 2000 mm
 • mocowanie wgłębne (na kotwy) lub przylgowe (na łączniki rozporowe)


Oznaczenie ZKE - 1200 x 800
Z - Zastawka
K - Kanałowa
E - z napędem elektromechanicznym
1200 - szerokość kanału przepływowego otwartego (kanału dopływowego lub średnica otworu dopływowego okrągłego)
800 - wysokość zawieradła (przy zamykaniu otworu okrągłego wysokość jest o 100 mm wyższa niż średnica otworu)
Hk=1500 - głębokość kanału przy kanale przepływowym otwartym
Hg=1500 - głębokość dolnego poziomu kanału dopływowego lub otworu dopływowego okrągłego


Dane do zamówienia
W zamówieniu należy podać:

 • symbol zastawki
 • wykonawstwo materiałowe
 • opcje pracy zastawki
 • dostarczyć dyspozycję budowlaną


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zastawki Kanałowej Elektrycznej ZKEPILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved