Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Kraty Koszowe typu KKZ wykonuje się na indywidualne zamówienie. Krata tego typu jest urządzeniem szczególnie przydatnym do stosowania w małych oczyszczalniach, gdzie nieuzasadnione jest stosowanie krat pracujących w cyklu automatycznym. Kratę montuje się w pomieszczeniach zamkniętych w studniach lub przepompowniach do których ścieki doprowadza się kanałami okrągłymi lub prostokątnymi.


Powiększ rysunek
Krata Koszowa typu KKZPowiększ


Budowa
Podstawowymi podzespołami Krat Koszowych typu KKZ są:

1 - rama
2 - kosz skratek
3 - zespół podnoszenia kosza
4 - ruszt zamykający dopływ ścieków

Kraty Koszowe typu KKZ produkuje się w różnych wielkościach zależnych od wymiarów kanałów dopływowych, od ich głębokości i usytuowania oraz o różnych prześwitach szczelin rusztu i kosza.
Wykonanie materiałowe poszczególnych podzespołów wg uzgodnionego zamówiena.


Zasada działania
W stanie pracy kosz skratek jest w położeniu dolnym, a ruszt zamykający dopływ ścieków otwarty (podniesiony), ścieki płyną rurociągiem (kanałem) dopływowym do studni (pompowni). Chcąc wyciągnąć napełniony skratkami kosz, należy zamknąć (opuścić) ruszt. Po zamknięciu dopływu ścieków ze skratkami rusztem (ścieki przepływają a skratki zatrzymują się na szczeblinach rusztu), należy przy pomocy kasety sterującej wciągarki podnieść kosz skratek do góry - co spowoduje wypadanie skratek do pojemnika. Następnie opuszczamy, opróżniamy kosz skratek do dolnego położenia i otwieramy (podnosimy) ruszt zamykający dopływ ścieków.


Wielkości charakterystyczne
Z uwagi na to, że kraty typu KKZ są wykonane na indywidualne zamówienie wielkości charakterystyczne są zmienne i każdorazowo dostosowane do studni (przepompowni) i zgodne z danymi podanymi w zamówieniu.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy
  • wykonawstwo materiałowe
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną


UWAGI:
  • Stanowiska robocze powinny być wyposażone w odpowiednie barierki ochronne umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwację urządzenia.

  • PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved