Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Ze względu na prześwit szczeblin prętowych rusztu zamontowanego na kanale dopływowym jak i średnicą otworów sitowych kosza (Φ 20). Krata typu KK ma zastosowanie jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych zanieczyszczeń ścieków w kanałach i przepompowniach oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz jest przystosowana do zamontowania w stacjach zlewczych, do których ścieki są dowożone.


Budowa
Krata Koszowa typu KK składa się z następujących głównych zespołów:

1 - rama kraty
2 - ruszt kraty
3 - kosz
4 - wciągnik elektryczny
5 - wciągarka ręczna
6 - odciągi linowe
7 - barierki ochronne

Przy zainstalowaniu krat typu KK w terenie otwartym zaleca się zastosowanie lekkiej wiaty osłonowej, która złagodzi bezpośredni wpływ niekorzystnych zmiennych warunków atmosferycznych na urządzenie.


Zasada działania
Zespołem roboczym jest kosz prętowy, do którego napływają ścieki wraz ze skratkami. Napełniony skratkami kosz należy podnieść wciągnikiem elektrycznym i obrócić do położenia gwarantującego samoczynny wysyp skratek. Wciągarki ręcznej używa się do podnoszenia kosza w przypadku awarii wciągarki elektrycznej. Dla zabezpieczenia przed wypływem skratek w czasie opróżniania kosza kanał zamykany jest kratą prętową (rusztem) współpracującą z koszem. Krata prętowa (ruszt) sterowana koszem zamyka i otwiera otwór dolotowy samoczynnie.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
KK-300/3500 oznacza kratę koszową przystosowaną do kanału dopływowego o średnicy 300 mm położonego względem gruntu na głebokości 3500 mm.


Dane do zamówienia
  • symbol zamawianej kraty
  • wykonawstwo materiałowe
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy

Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KK o innych wielkościach niż typowe (podane w tabeli), konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved