Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Kraty Koszowe typu KKR wykonuje się na indywidualne zamówienie. Krata tego typu jest urządzeniem szczególnie przydatnym do stosowania w małych oczyszczalniach, gdzie nieuzasadnione jest stosowanie krat pracujących w cyklu automatycznym. Kratę montuje się w studniach lub przepompowniach do których ścieki doprowadza się kanałami okrągłymi lub prostokątnymi


Budowa
Podstawowymi podzespołami krat koszowych typu KKR są:

1 - rama nośna
2 - kosz skratek
3 - pokrywa luku

Urządzenie podnoszące (np. żurawik) może być przedmiotem dostawy przez producenta urządzenia. Kraty Koszowe typu KKR produkuje się o różnych wielkościach zależnych od wymiarów kanałów dopływowych, od ich głębokości i usytuowania oraz wielkości (pojemności) kosza skratek.
Dobór urządzenia podnoszącego (żurawika), zależy od przewidywanej masy skratek i wysokości podnoszenia.
Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg uzgodnionego zamówienia.


Zasada działania
Cechą charakterystyczną Kraty Koszowej typu KKR jest to, że kosz skratek przemieszczany jest w pionie przy pomocy wciągarki (żurawikiem). Obsługa kraty jest bardzo prosta, posługując się żurawikiem należy z dolnego położenia podnieść kosz ze skratkami, na poziom równy z pokrywą luku, przestawić dźwignię blokady pod kątownik kosza, uniemożliwiając jego samoczynne opuszczenie się i zgarnąć skratki i nieczystości ze szczeblin na pokrywę luku lub posadzkę. Skratki i nieczystości z pokrywy luku należy transportować ręcznie (np. łopatą) do pojemnika.


Wielkości charakterystyczne
Z uwagi na to, że kraty typu KKR są wykonywane na indywidualne zamówienie wielkości charakterystyczne są zmienne i każdorazowo dostosowane do studni (przepompowni) i zgodne z danymi podanymi w zamówieniu.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy
  • wykonawstwo materiałowe
  • zakres dostawy (czy dostarczyć pokrywę luku, czy dostarczyć żurawik)
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

UWAGI:
  • Stanowiska robocze powinny być wyposażone w odpowiednie barierki ochronne, umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwację

  • PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved