Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Krata Łukowa typu KŁ przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych, do wyłapywania i usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach nie oczyszczonych, jako pierwszy stopień oczyszczania w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych oraz do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek.


Budowa
Krata Łukowa typu KŁ składa się z następujących głównych zespołów:

1 - napęd
2 - rama
3 - ruszt
4 - zrzutnik
5 - ramię obrotowe
6 - instalacja elektryczna
7 - wyłącznik pływakowy
8 - pojemnik skratek

Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.


Zasada działania
Na ramieniu obrotowym zamontowane są dwa zrzutniki skratek oraz dwa grzebienie zgarniające współpracujące z rusztem. Układ sterowania umożliwia wybór sterowania ręcznego lub czasowego. W układzie sterowania znajduje się wyłącznik pływakowy, który w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu ścieków w kanale przed kratą załącza napęd kraty i załącza sygnalizację dźwiękową.
Kraty typu KŁ przewidziane są do pracy w budynkach a zastosowanie ich w terenie otwartym wymaga obudowy w postaci wiaty osłaniającej. Produkowane są w 5 wielkościach określonych szerokością nominalną kanału: 400;600;900;1200;1500 mm. Każda wielkość kraty może być wykonana z napędem prawostronnym (wyk. A) lub lewostronnym (wyk. B). Usytuowanie napędu określa się względem kierunku przepływu ścieków w kanale.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia (KŁ-900-A-10)
K - Krata
Ł - Łukowa
900 - nominalna szerokość kraty i kanału
A - wykonanie z napędem usytuowanym z prawej strony kraty
10 - prześwit rusztu


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • zamawianą ilość sztuk
  • postulowany termin dostawy
  • wykonawstwo materiałowe

Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KŁ o innych wielkościach niż typowe (podane w tabeli), konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

UWAGI:
  • Stanowiska robocze powinny być wyposażone w odpowiednie dla danego typu kraty pomosty z barierkami ochronnymi, umożliwiającymi bezpieczną obsługę i konserwację urządzeń

  • PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved