Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Krata płaska z ręcznym zgarnianiem skratek typu KUR przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (skratek) w zunifikowanych wg systemu "UNIKLAR-77" kanałach przepompowni kanalizacyjnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz niektórych ścieków przemysłowych. Krata z ręcznym zgarnianiem skratek ze względu na uciążliwy sposób obsługi stosowana jest w przypadkach gdy mechaniczne zgarnianie jest niekonieczne lub technicznie nieuzasadnione.


Budowa
Każda krata jest wyposażona w grabie do rusztu o prześwicie szczeblin 15 mm lub 20 mm (lub innym dowolnym wg zamówienia).
Na życzenie zamawiająceo producent kraty ręcznej wykonuje koryto ociekowe przystosowane do odpowiedniej szerokości kanału służące do odsączania zbieranych grabiami skratek ze szczeblin rusztu.
Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.


Zasada działania
Grabiami, ręcznie są zgarniane skratki z rusztu do koryta ociekowego. Z koryta ociekowego skratki są nakładane ręcznie (widłami, łopatą) na środek transportowy lub do pojemnika.


Powiększ rysunek
Krata Ręczna typu KURPowiększ


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
Symbol wyrobu kraty KUR - jest zestawem literowo-liczbowym.
Przykład oznaczenia: KUR-400-20
K - krata, U - unifikowana, R - ręczna, 400 - szerokość kanału i kraty, 20 - prześwit rusztu.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • postulowany termin dostawy
  • czy wykonać barierkę ochronną
  • czy wykonać koryto ociekowe
  • zamawiana ilość sztuk
  • wykonawstwo materiałowe

Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KUR o innych wielkościach niż typowe (podane w tabeli), konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.
Stanowisko robocze, powinno być wyposażone w odpowiednie dla danego typu kraty pomosty z barierkami ochronnymi, umożliwiającymi bezpieczną obsługę i konserwację urządzeń. Projektantom i zamawiającym producent dostarczy dyspozycję budowlaną krat typowych (wg. tabeli).


GALERIA

PowiększPowiększ

Powiększ


Animacja Kraty Ręcznej typu KUR


PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved