Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Kraty typu KUMP znajdują zastosowanie:

  • jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych zanieczyszczeń ścieków w kanałach, przepompowniach oraz budynkach krat oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych
  • do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek w oczyszczalniach ścieków


Budowa
Krata Płaska typu KUMP składa się z następujących głównych zespołów:

1 - rama
2 - zrzutnik skratek
3 - napęd
4 - lej zsypowy
5 - grabie
6 - ruszt
7 - konstrukcja wsporcza
8 - instalacja elektryczna

Kraty Płaskie typu KUMP produkowane są w 7 wielkościach określonych szerokością kanału B=900, 1200, 1500, 1800 mm oraz głębokością maksymalną kanału Hz=1900 i 2200 mm. Każda wielkość kraty może być wyposażona w ruszt o prześwicie 15 i 20 mm. Zainstalowana krata może być podparta na pomoście żelbetowym (wariant 1) lub na stalowej konstrukcji wsporczej (wariant 2).
Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.


Zasada działania
Działanie kraty polega na mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń stałych tzw skratek zatrzymywanych na ruszcie w czasie przepływu ścieków. Zgarnianie zaczyna się przy dnie kanału początkowego wzdłuż rusztu, następnie po płycie ślizgowej i kończy poza krawędzią zsypu kraty.
Kraty typu KUMP przewidziane są do pracy w budynkach, a zainstalowanie ich w terenie otwartym wymaga obudowy w postaci wiaty.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
Symbol kraty typu KUMP jest zestawem literowo-liczbowym.
KUMP - 900 - 1,9 - 20 - 1
K - Krata
U - Unifikowana
M - Mechaniczna
P - Płaska
900 - szerokość kanału
1,9 - maksymalna głębokość kanału
20 - prześwit rusztu
1 - wariant podparcia kraty na pomoście żelbetowym


Dane do zamówienia
W zamówieniu należy podać:

  • symbol wyrobu
  • zamawianą ilość sztuk
  • postulowany termin dostawy
  • wykonawstwo materiałowe

Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KUMP o innych wielkościach niż typowe (podane w tabeli), konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

UWAGI:
  • Stanowiska robocze powinny być wyposażone w odpowiednie dla danego typu kraty pomosty z barierkami ochronnymi, umożliwiającymi bezpieczną obsługę i konserwację urządzeń
  • Projektantom i zamawiającym producent dostarcza dyspozycję budowlaną krat typowych (z tabeli)

  • PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved