Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Mieszadło prętowe radialne przeznaczone jest do zagęszczania osadów, zgarniania ich z dna zagęszczacza do leja osadowego oraz usuwania części pływających z powierzchni wody nadosadowej do komory zrzutowej.
Procesowi zagęszczania mogą być poddane różne rodzaje osadów: surowe, przefermentowane lub stabilizowane na drodze tlenowej.
Mieszadło pracuje w sposób ciągły.


Budowa
1 - pomost z barierkami ochronnymi
2 - łożysko centralne
3 - mechanizm napędowy
4 - wózek nienapędzany
5 - instalacja elektryczna
6 - ramy zagęszczające
7 - układ koryt odprowadzających
8 - zespół usuwania części pływających
8 - kolumna centralna


Zasada działania
Pomost mieszadła radialnego typu MPR wykonuje ruch obrotowy. Ramy zagęszczające przymocowane do pomostu powodują zagęszczanie osadu poprzez wywołanie powolnego ruchu cieczy. Ruch ten zwiększa stopień odwodnienia osadu i przyczynia się do skrócenia czasu zagęszczania. Proces przemieszczania osadu do leja zagęszczacza wspomagany jest listwami zgarniającymi. Odprowadzanie zagęszczonego osadu odbywa się rurociągiem, którego wylot umieszczony jest w leju dna zagęszczacza.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
MPR-9

M - Mieszadło
P - Prętowe
R - Radialne
9 - średnica zagęszczacza (m)


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • przy mieszadłach o innych parametrach niż ujęte w tabeli, należy dostarczyć dyspozycję budowlaną i uzgodnić wykonawstwo z producentem

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved