Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Pojemnik otwarty typu PO-5 przeznaczony jest do gromadzenia oraz wywozu odpadów i nieczystości stałych. Jest on szczególnie przydatny do gromadzenia odpadów przemysłowych lub wielkogabarytowych, a także może być używany do transportu materiałów budowlanych, materiałów sypkich, skrzyń itp. Może być przykryty plandeką. Załadunek pojemnika odbywać się może przy pomocy sprzętu zmechanizowanego lub ręcznie. Pojemnik ten przystosowany jest do transportu samochodami samozaładowczymi (np. SMW-10).


Charakterystyka techniczna
  • pojemność - 5 m3
  • dopuszczalna ładowność - 4000 kg
  • masa własna - 700 kg

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved