Życzenia składamy dla:     Opis techniczny
Przekładnia ślimakowa produkowana jest w trzech wersjach układu wałków wolnoobrotowych: lewy, prawy i dwustronny oraz dwóch wielkościach przełożeń dla każdego z układów. Żeliwna ślimacznica oraz stalowy ślimak ułożyskowane są w łożyskach stożkowych. W zależności od wielkości przełożeń zastosowano ślimak jedno lub dwuzwojny przy jednakowej 30-zębnej ślimacznicy. Luzy poosiowe wałka ślimaka i ślimacznicy ustalone są przy pomocy pierścieni dystansowych. W narożnikach bocznych ścian korpusu wykonane są gwintowane otwory mocujące przekładnię do konstrukcji układu napędowego. W górnej ścianie korpus posiada otwór wlewowy oleju, a w dnie otwór spustowy. Ślimak, ślimacznica i łożyska pracują w kąpieli olejowej. Wyjścia wałków uszczelnione są gumowymi pierścieniami uszczelniającymi.


Powiększ rysunek
Główne wymiary przekładniPowiększ


Powiększ rysunek
Układ wałów wolnoobrotowych przekładniPowiększ


Dane charakterystyczne
Powiększ rysunek


Zastosowanie
Przekładnia ślimakowa jest przekładnią uniwersalną o szerokim zastosowaniu. Do przekazywania i odbioru mocy / momentu / można stosować sprzęgła lub inne elementy typu koło zębate czy pasowe. W przypadku tych drugich, siły promieniowe przyłożone do środka długości wpustów nie mogą przekraczać - tak dla wałka szybko jak i wolnoobrotowego - 100 kG. Przy prawidłowym doborze montażu i eksploatacji trwałość przekładni przewidziana jest na 5000 godzin pracy ciągłej.
Uwaga: Przekładnia o przełożeniu 1:15 nie jest samohamowna.


Obsługa i konserwacja
Przed uruchomieniem należy napełnić przekładnię olejem do poziomu kontrolnego i pozakładać osłony na elementy ruchome, następnie dokonać rozruchu wstępnego całego układu na okres około 1 godziny bez obciążenia. W trakcie tej próby sprawdzić stan uszczelnień i mocowania przekładni. Po usunięciu ewentualnych usterek całego układu napędowego, dokonać próby pod obciążeniem w czasie 2 godzin. Po próbie pod obciążeniem wymienić olej i przystąpić do normalnej eksploatacji. Pierwszej wymiany oleju dokonać po 200 godzinach pracy przekładni, a następnych co 1000 godzin. Okresowo sprawdzać poziom oleju oraz stan uszczelnień i mocowanie przekładni. Dopuszczalny luz poosiowy wałka wolnoobrotowego / ślimacznicy / nie powinien przekraczać 0,1 mm, a wałka szybkoobrotowego / ślimaka / - 0,2 mm. Luzy poosiowe regulować drogą wymiany pierścieni dystansowych na odpowiednio do wielkości luzu dłuższe lub przez dodanie podkładek o odpowiedniej grubości.


Przykład zamówienia - Przekładnia ślimakowa SD-30-2
SD - typ
30 - przełożenie 1:30
2 - układ wałka wolnoobrotowego / lewy /


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja przekładni ślimakowej typu SD


PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved