Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zbieracz części pływających, którego elementy składowe mocowane są na pomoście ma za zadanie usunąć pływający na powierzchni ścieków (głównie w osadnikach wstępnych) kożuch (frakcje tłuszczu).


Powiększ rysunek
Pompowy Zbieracz Części Pływających z odprowadzeniem przez łożysko centralnePowiększ


Powiększ rysunek
Pompowy Zbieracz Części Pływających z odprowadzaniem do wewnętrznego koryta odpływowegoPowiększ


Powiększ rysunek
Pompowy Zbieracz Części Pływających z odprowadzeniem do zewnętrznego koryta odpływowegoPowiększ

Prezentowane rozwiązania mogą być stosowane do osadników radialnych wstepnych i wtórnych o dowolnej średnicy (do 48 m.)
Przy zamówieniu należy dostarczyć dyspozycję budowlaną wraz z umiejscowieniem koryt odpływowych i przesłony oraz podać wersję wykonania materiałowego.

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved