Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zastawka szandorowa służy do zamykania lub otwierania przepływu na kanałach o szerokości do 1200 cm. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie napęd regulowany i pozycjonowanie zawieradła jest uważane za zbędne, lub niemożliwe ze względów technicznych do zrealizowania.
Zastawka przeznaczona jest do pracy w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach oraz w melioracji wodnej.
Rama jest konstrukcją spawaną z blach i kształtowników profilowanych. Segment dolny i każdorazowo zmienna ilość segmentów poziomych tworzy zawieradło. Kształty segmentów zapewniają szczelność przepływu. Wykonanie materiałowe ramy i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia. Segmenty zawieradła wykonane są z drewna bukowego impregnowanego, a uszczelnienie z kształtowego profilu gumowego.


Zasada działania
Poprzez zamontowanie w ramie segmentu dolnego i określonej ilości segmentów poziomych regulujemy wyskość przepływu cieczy w kanałach. Dla ułatwienia wyjmowania segmentów zawieradła z ramy zastawki każdy z segmentów posiada uchwyt metalowy.


Wielkości charakterystyczne
TYP ZASTAWKISZEROKOŚĆ KANAŁU
B
SZEROKOŚĆ ZASTAWKI
B1
ZS-300300400
ZS-400400500
ZS-500500600
ZS-600600700
ZS-700700800
ZS-800800900
ZS-9009001000
ZS-100010001100
ZS-110011001200
ZS-120012001300
Realizujemy wykonawstwo zastawek szandorowych o wymiarach dostosowanych do potrzeb zamawiającego


Przykład oznaczenia
Zastawka szandorowa ZS 800 x 1000 x 1500 oznacza zastawkę szandorową dla kanału o szerokości B=800 mm i wysokości zawieradła Hz=1000 mm oraz odległość dna kanału od poziomu gruntu Hg=1500 mm


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • wykonawstwo materiałowe
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zastawki Szandorowej typu ZS


UWAGI:
  • Dla zastawek o wysokości > 1150 należy stosować podest obsługowy
  • Stanowiska robocze powinny posiadać odpowiednie dla danego typu zastawek pomosty i barierki ochronne umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwację

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved