Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Obudowa kolumny centralnej jest częścią wyposażenia technologicznego osadników radialnych, którego zadaniem jest złagodzenie zakłóceń ścieków dopływających i ich równomierne rozprowadzenie powierzchniowe. Obudowa kolumny centralnej typu OKC jest zmodyfikowaną wersją wyposażenia technologicznego osadników radialnych ujętych w systemie "UNIKLAR-77" o średnicach 15-18-21-24-30-36-42-48 metrów.
Przy zamówieniu kolumny centralnej o wymiarach innych niż zunifikowane konieczne jest każdorazowe dostarczenie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.


Budowa
Podstawowe podzespoły to:

1 - stożek zewnętrzny
2 - stożek wewnętrzny
3 - krata rozdzielcza
4 - rura dopływowa
Ponadto w skład konstrukcji obudowy kolumny centralnej wchodzą ramy nośne dolna i górna oraz krzyżak podparcia.
Wykonawstwo materiałowe oraz zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • wykonawstwo materiałowe
  • zamawiana ilość sztuk
  • postulowany termin dostawy
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną przy zamawianiu obudowy typu OKC do osadników o wymiarach innych niż zunifikowane (podać rozstaw słupów i usytuowanie marek)

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved