Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Do odprowadzania ścieków oczyszczonych w osadnikach wstępnych i wtórnych.


Powiększ rysunek
Układ Koryt Odpływowych Radialnych (przekrój kołowy) typu UOKPowiększ


Powiększ rysunek
Układ Koryt Odpływowych Radialnych (przekrój kołowy) typu UOKPowiększ


Budowa
Układ koryt odpływowych o przekroju kołowym typu UOK składa się z n/w głównych elementów:

1 - segment koryta
2 - segment przelewowy (pilasty)
3 - koryto zbiorcze
4 - wspornik nośny segmentu koryta
5 - segment przesłony części pływających
6 - wspornik przesłony

Poszczególne segmenty koryt łączy się między sobą za pomocą elementów śrubowych, nakładek i uszczelek. Jako całość tworzą pierścień koryt o odpowiednim promieniu.

Koryto zbiorcze stanowi element końcowy układu odpływowego. Koryto zbiorcze mocowane jest do wsporników, a w miejscu przejścia przez ścianę dopasowane jest do stalowego okucia otworu odpływowego osadnika.
Segmenty przelewów pilastych mocowane za pomocą elementów śrubowych do wewnętrznych i zewnętrznych ścian bocznych koryt posiadają otwory podłużne umożliwiające regulację wysokości w stosunku do poziomu lustra ścieków w osadniku. Górne zakończenie przelewów tworzy krawędź przelewową z przelewem trójkątnym lub trapezowym.
Segmenty przesłon uniemożliwiają wpływ części pływających (kożucha) do koryt odpływowych.
Układ koryt odpływowych typu UOK jest przystosowany do zastosowania w osadnikach radialnych wstępnych i wtórnych o dowolnej średnicy, a w szczególności do osadników ujętych w systemie "UNIKLAR-77".
Zastosowanie koryt odpływowych o przekroju kołowym umożliwia czyszczenie koryt i przelewów w sposób zmechanizowany przez zastosowanie szczotek o napędzie elektrycznym.
Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów układu odpływowego typu UOK wg uzgodnionego zamówienia.


Przykład oznaczenia
Układ odpływowy UOK-26 oznacza układ koryt odpływowych zastosowanych do osadnika o średnicy 26 m.


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Układu Koryt Odpływowych Radialnych o przekroju kołowym typu UOKDane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin dostawy
  • wykonawstwo materiałowe
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną
  • określić sposób mocowania wsporników nośnych do ścian bocznych osadnika

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved