Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Układy koryt typu ORws i ORwt są przeznaczone do odprowadzania ścieków oczyszczonych w osadnikach wstępnych i wtórnych o wielkościach ujętych w systemie "UNIKLAR-77" (Φ 18-21-24-30-36-42-48).


Budowa
Układy segmentowych koryt odpływowych typu ORws i ORwt składają się z n/w głównych elementów:

1 - koryto przelewowe
2 - koryto zbiorcze
3 - wspornik
4 - osłona części pływających
5 - segment przesłony części pływających

Układ koryt odpływowych typu ORws jest stosowany do osadników wstępnych, a typu ORwt do osadników wtórnych.

Koryta wykonane są w kształcie litery "U". Górne zakończenia koryta tworzą krawędź przelewową z przelewami trójkątnymi (wersja I) lub trapezowymi (wersja II). Na pewnej długości dennej koryto osadzone jest w specjalnej ramce montażowej, w której następuje również uszczelnienie styku koryt poprzez uszczelki gumowe i blachy dociskowe, śrubami do krawędzi koryt. Ramka montażowa jest elementem wyrównującym kątowe łączenie prostych segmentów koryt i dostosowana jest do wymiarów oraz do kątów podziału osadnika wynikającego ze stałej długości segmentu koryta. Ramki montażowe wsparte są na wspornikach przez dwa podnośniki śrubowe. Zastosowanie podnośników śrubowych do zawieszania koryt przelewowych daje możliwość dokładnej regulacji krawędzi przelewowych koryt podczas montażu oraz podczas eksploatacji osadnika. Koryto zbiorcze stanowi element końcowy przepływu ścieków w osadniku. Zaprojektowane zostało w postaci skrzyni stalowej wspartej na dodatkowych dwóch wspornikach. Po obu stronach skrzyni mocowane są krótkie koryta łączące je z korytami przelewowymi. Dla osadnika łącznie z korytami odbiorowymi zastosowano osłonę części pływających współpracującą ze zgrzebłem kożucha mocowanym do zgarniacza osadu. Osłona wykonana jest z blachy w formie pierścienia umieszczonego od strony wewnętrznej koryt przelewowych. Podczas regulacji koryt osłona zmienia położenie wraz z korytami. Wykonawstwo materiałowe poszczególnych elementów układu koryt odpływowych wg uzgodnień z zamawiającym.


Dane charakterystyczne koryt przelewowych typu ORws do osadników wstępnych
Powiększ rysunek


Dane charakterystyczne koryt przelewowych typu ORwt do osadników wtórnych
Powiększ rysunek

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved