Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zastawka Kanałowa z napędem elektromechanicznym typu ZKE3 przeznaczona jest do regulacji przepływu i częściowego lub całkowitego odcinania wody lub ścieków przy ich przepływie w kanałach otwartych lub przepływu w kanałach dopływowych prostokątnych, przepompowniach, komorach rozdziału lub zbiornikach. Zastawka Kanałowa typu ZKE3 ma zastosowanie do kanałów otwartych oraz kanałów dopływowych o nominalnych przekrojach 1600 - 2000 mmm i głębokości kanału do 2000 mm.
Znamienną cechą typu ZKE3 jest posiadanie dwóch śrub umożliwiających podnoszenie zawieradła o znacznej szerokości.
Zastawki Kanałowe Elektryczne typu ZKE3 przystosowane są do osadzania wgłębnego lub przylgowo do ścian kanałów. Jako uszczelnienie stosowane są profilowane listwy gumowe zamontowane do zawieradła.
Zastawki Kanałowe Elektryczne typu ZKE3 są wykonane w trzech wersjach materiałowych:

- stalowe, lakierowane farbami epoksydowymi;
- stalowe cynkowane;
- ze stali kwasoodpornej;


Powiększ rysunek
Zastawka Kanałowa Elektryczna typu ZKE3Powiększ


Zasada działania
Zamykanie i otwieranie zastawki dokonywane jest przez przekładnię z napędem elektrycznym oraz z podwójną przekładnią kątową. Śruby z gwintem o zarysie trapezowym opuszczają lub podnoszą zawieradło z zamontowanymi przy nim dwiema nakrętkami. Całkowite zamknięcie i uszczelnienie przepływu następuje przy maksymalnym opuszczeniu zawieradła.


Wielkości charakterystyczne
Typ zastawkiSzerokość nominalna zastawki
(szerokość kanału)
ZKE3-16001600
ZKE3-17001700
ZKE3-18001800
ZKE3-19001900
ZKE3-20002000
Hk - głębokość kanału (do 2000 mm)
Hz - wysokość zawieradła (do 2000 mm)


Oznaczenie ZKE3-1700 x 1000 Hk=1800
Z - Zastawka
K - Kanałowa
E - z napędem elektromechanicznym
3 - napęd elektromechaniczny z podwójną przekładnią kątową (zastawka z dwiema śrubami)
1700 - szerokość kanału (szerokość nominalna zastawki, B)
1000 - wysokość zawieradła (Hz)
Hk=1800 - głębokość kanału


Dane do zamówienia
W zamówieniu należy podać:

  • symbol zastawki
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • przy zamówieniu zastawek innych niż ujętych w tabeli należy dostarczyć dyspozyję budowlaną i uzgodnić wykonawstwo z producentem


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zastawki Kanałowej Elektrycznej typu ZKE3


UWAGI:
  • Dla zastawek o wysokości > 1150 należy stosować podest obsługowy
  • Stanowiska robocze powinny posiadać odpowiednie dla danego typu zastawek pomosty i barierki ochronne umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwację

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved