Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zgarniacze stanowią wyposażenie piaskownika o przepływie poziomym. Zgarniacze piasku typu ZPZ ze zgrzebłami przeznaczone są do usuwania piasku zgromadzonego w komorze piaskownika i zgarniania części pływających. Zgarniacze piasku mogą posiadać kilka dennych i zgrzebeł zgarniających części pływające. Zgarniacze poruszają się po bieżni betonowej lub torowisku z szyn jezdnych. Zasilanie odbywa się przez zespół przewodu podwieszonego lub sprężynowy bęben kablowy. Posiadają własne obwody zasilania i sterowania pozwalające realizować dowolny cykl technologiczny. Zgarniacze piasku wszystkich odmian wykonywane są w różnym układzie, lewym, prawym i są każdorazowo dostosowywane do istniejących lub projektowanych wymiarów piaskownika.


Zasada działania
Praca zgarniacza polega na jednoczesnym usuwaniu piasku oraz spychaniu części pływających. Zgrzebła denne zgarniają piasek do lejów usytuowanych w jednej lub dwóch końcowych strefach piaskownika, najczęściej jednak w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Zgarnianie części pływających może odbywać się w jedną lub drugą stronę kierunku jazdy zgarniacza. Podczas przerwy w pracy zgarniacza w położeniu wyjściowym na końcu piaskownika zgrzebła są opuszczone tworząc zaporę dla napływających zanieczyszczeń.
Uruchomienie zgarniacza odbywa się automatycznie przy pomocy przekaźników czasowych lub ręcznie ze skrzynki sterowniczej umieszczonej przy pomoście zgarniacza, natomiast zatrzymanie - samoczynnie przy pomocy wyłączników krańcowych położeń skrajnych.


Dane charakterystyczne
- rozstaw kół jezdnych
- dowolna do 8 m
- długość piaskownika
- dowolna do 60 m
- moc napędu jazdy
- 0,37 do 1,1 kW


Dane do zamówienia
  • rysunek technologiczny
  • rysunek budowlany lub pomiar geodezyjny
  • określić zakres dostawy ( czy ze zgrzebłami części pływających, czy jeżdżący po bieżni osadnika, czy po torowisku szynowym, czy z rynną odpływową, separatorem lub hydrocyklonem))
  • określić miejsce: postoju, wejścia na pomost i doprowadzenia energii elektrycznej
  • określić wykonawstwo materiałowe poszczególnych elementów urządzenia
  • określić wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w zakresie zasilania, sterowania i sygnalizacji


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zgarniacza Piasku Zgrzebłowego typu ZPZPILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved