Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Przelew uchylny przeznaczony do regulacji przepływu i utrzymania stałego poziomu cieczy w kanałach i zbiornikach oczyszczalni ścieków. Przelewy uchylne są wykonywane indywidualnie wg dyspozycji budowlanej.


Zasada działania
Uruchomienie napędu powoduje obrót śruby trapezowej w nakrętce i podniesienie lub opuszczenie zawieradła do zadanej pracy przelewu odpowiadającej określonym poziomom.


Wielkości charakterystyczne
Głębokość przelewu               Hk=400-2000 mm
Zakres regulacji zawieradła     ΔHz=200-600 mm
Szerokość przelewu               B=300-1600 mm
Rodzaj napędu                     elektromechaniczny


Przykład oznaczenia
Przelew uchylny B x ΔHz x Hk (np. 1200x300x1500) oznacza przelew uchylny dostosowany do kanału o szerokości 1200 mm i głębokości zamontowania 1500 mm.


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • wykonanie materiałowe
  • zamawiana ilość
  • postulowany termin wykonania
  • dyspozycja budowlana


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zastawki Uchylnej typu ZU Napęd elektrycznyUWAGI:

Stanowiska przelewów uchylnych powinny być wyposażone w odpowiednie dla danego typu przelewu, pomosty i barierki ochronne, umożliwiające ich bezpieczną obsługę i konserwację.


PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved