Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zgarniacz Osadu typu ZUP jest przeznaczony do zamontowania w zunifikowanych wg systemu "UNIKLAR-77", poziomych osadnikach wstępnych typu OPws-1 i OPws-2. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest cykliczne zgarnianie osadu z dna osadnika do leja osadowego oraz części pływających (kożucha) z powierzchni do koryta odprowadzającego.


Budowa
Zgarniacz Osadu typu ZUP składa się z następujących głównych zespołów:

1 - zestaw kołowy
2 - pomost z barierkami
3 - ramię zgrzebła osadu
4 - zgrzebło osadu
5 - zgrzebło przednie
6 - zgrzebło tylne
7 - zespół kabla zasilającego
8 - napęd jezdny
9 - napęd podnoszenie zgrzebła
10 - koryto odprowadzające kożuch

Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.


Zasada działania
Zgarniacz Osadu podparty jest na czterech kołach jezdnych, porusza się ruchem jednostajnym po szynach ułożonych na wzdłużnych ścianach osadnika. Zgarniacz wykonuje cyklicznie, na przemian, ruch roboczy i jałowy.
Ruch roboczy odbywa się w kierunku przeciwnym do kierunku ścieków, a ruch jałowy (powrotny) w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu ścieków. W ruchu roboczym zgrzebło osadu i zgrzebła części pływających (kożucha) są opuszczone i zbierają odpowiednio osad zalegający dno oraz kożuch. W ruchu jałowym zgrzebła są podniesione i przemieszczają się ponad ściekami. Uruchamianie zgarniacza odbywa się automatycznie lub ręcznie.


Wielkości charakterystyczne (wg "UNIKLAR-77")
Powiększ rysunek


Przykład oznaczenia
Przykład: ZUP - 6 - 3,6 oznacza:

Z - zgarniacz, U - unifikowany, P - prostokątny, 6 - szerokość nominalna osadnika, 3,6 - głębokość osadnika


Dane do zamówienia
  • symbol wyrobu
  • zamawianą ilość sztuk
  • długość osadnika
  • postulowany termin dostawy
  • zamówiona ilość
  • wykonawstwo materiałowe
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na zgarniacz do osadnika prostokątnego o innych wielkościach niż typowe (podane w tabeli), konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

UWAGI:
  • Stanowiska robocze powinny być wyposażone w odpowiednie dla danego typu kraty pomosty z barierkami ochronnymi, umożliwiającymi bezpieczną obsługę i konserwację urządzeń

  • PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved