Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zgarniacze obrotowe przystosowane są do stosowania na zbiornikach radialnych i służą do separacji osadów zagęszczonych przez desymentację. Praca zgarniacza ma charakter ciągły i polega na zgarnianiu osadu z dna osadnika do centralnego leja osadowego oraz powierzchniowym zgarnianiu zanieczyszczeń pływających (kożucha). Zakres zastosowania obejmuje ścieki komunalne i przemysłowe, które zawierają lekkie łatwo sedymentujące osady. Z uwagi na różnorodność projektowanych obecnie konstrukcji budowlanych osadników i znaczną indywidualizację szczegółów konstrukcyjnych rozwiązanie zgarniacza dostosowuje się każdorazowo do aktualnego projektu budowlanego.
Do zunifikowania osadników radialnych wtórnych ORwt stosowane są zgarniacze osadu ze zgrzebłem ciągłym typu ZURc. Typoszereg zgarniaczy ZURc odpowiada typoszeregowi osadników ORwt.


Budowa
Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenia antykorozyjne poszczególnych elementów urządzenia wg uzgodnień ujętych w zamówieniu. Dodatkowym wyposażeniem zgarniaczy typu ZURc mogą być:
- zespół czyszczący bieżnię
- zespół czyszczący koryta i przelewy pilaste


Dane charakterystyczne
Powiększ rysunek


Oznaczenie ZURc 18A lub B
Z - Zgarniacz
U - Unifikowany
R - Radialny
c - ze zgrzebłem ciągłym
A - zgarniacz z wysięgnikiem i zgrzebłem wspomagającym
B - bez wysięgnika i zgrzebła wspomagającego
18 - średnica osadnika (w m.)


Dane do zamówienia
  • symbol firmowy zgarniacza
  • wyposażenie dodatkowe
  • wykonawstwo materiałowe poszczególnych elementów urządzenia
  • termin dostawy
  • ilość sztuk
  • w przypadku zamówienia zgarniaczy o innych parametrach niż ujęto w tabeli należy dostarczyć dyspozycję budowlaną i uzgodnić wykonawstwo z producentem


GALERIA

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ


Animacja Zgarniacza Osadu Radialnego Wtórnego typu ZURc (podwójny napęd)


PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved