Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Zgarniacze obrotowe przystosowane są do stosowania na zbiornikach radialnych i służą do separacji osadów zagęszczonych przez desymentację. Praca zgarniacza ma charakter ciągły i polega na zgarnianiu osadu z dna osadnika do centralnego leja osadowego oraz powierzchniowym zgarnianiu zanieczyszczeń pływających (kożucha). Zakres zastosowania obejmuje ścieki komunalne i przemysłowe, które zawierają lekkie łatwo sedymentujące osady. Z uwagi na różnorodność projektowanych obecnie konstrukcji budowlanych osadników i znaczną indywidualizację szczegółów konstrukcyjnych rozwiązanie zgarniacza dostosowuje się każdorazowo do aktualnego projektu budowlanego.
Do zunifikowania osadników radialnych wstępnych ORws stosowane są zgarniacze osadu ze zgrzebłem segmentowym typu ZURs. Typoszereg zgarniaczy typu ZURs odpowiada typoszeregowi osadników ORws


Powiększ rysunek
Zgarniacz Osadu typu ZURs "A" (ze zbieraczem części pływających)Powiększ


Powiększ rysunek
Zgarniacz Osadu typu ZURs "B" (bez zbieracza części pływających)Powiększ


Budowa
Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenia antykorozyjne poszczególnych elementów urządzenia wg uzgodnień ujętych w zamówieniu. Dodatkowym wyposażeniem zgarniaczy typu ZURs mogą być:
- zespół czyszczący bieżnię
- zespół czyszczący koryta i przelewy pilaste


Dane charakterystyczne
Powiększ rysunek


Oznaczenie ZURs 24A lub B
Z - Zgarniacz
U - Unifikowany
R - Radialny
s - ze zgrzebłem segmentowym
A - zgarniacz wyposażony w układ zgarniania i odprowadzania części pływających
B - bez układu zgarniania i odprowadzania części pływających
24 - średnica osadnika (w m.)


Dane do zamówienia
  • symbol firmowy zgarniacza
  • wyposażenie dodatkowe
  • wykonawstwo materiałowe poszczególnych elementów urządzenia
  • termin dostawy
  • ilość sztuk
  • w przypadku zamówienia zgarniaczy o innych parametrach niż ujęto w tabeli należy dostarczyć dyspozycję budowlaną i uzgodnić wykonawstwo z producentem

PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved