Dekanter pływający

Dekantery stanowią wyposażenie które pozwala okresowo lub w sposób ciągły odprowadzać sklarowaną warstwę ścieków. Dzięki zastosowaniu pływaków dekantery są w stanie samoczynnie zaadoptować się do wahań poziomu cieczy.

Category:

Description

 

Budowa Dekanter składa się z podzespołów:

  1. Koryto spustowe
  2. Pływaki
  3. Regulacja zanurzenia koryta
  4. Króciec spustowy
  5. Wąż przyłączeniowy
  6. Zasuwa
Dane do zamówienia W zamówieniu należy określić:

  • preferowaną wydajność/wielkość króćca wylotowego
  • wykonanie materiałowe
  • typ sterowania zasuwą wylotową
  • ilość sztuk