Łukowa typu KŁ

Krata Łukowa typu KŁ przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych, do wyłapywania i usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach nie oczyszczonych, jako pierwszy stopień oczyszczania w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych oraz do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek.

Categories: ,

Description

Budowa Krata Łukowa typu KŁ składa się z następujących głównych zespołów:

– napęd
– rama
– ruszt
– zrzutnik
– ramię obrotowe
– instalacja elektryczna
– wyłącznik pływakowy
– pojemnik skratek

Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.

Oznaczenie Przykład oznaczenia

KŁ-900-A-10

K – Krata
Ł – Łukowa
900 – nominalna szerokość kraty i kanału
A – wykonanie z napędem usytuowanym z prawej strony kraty
10 – prześwit rusztu

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KŁ o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.