Prasa ślimakowa z płuczką PS

Prasa ślimakowa z płuczką służy do płukania, odwadniania oraz redukcji masy i objętości skratek, zwłaszcza w zakresie części organicznych wybieranych ze ścieków przez kraty gęste. Wał ślimakowy miesza i transportuje skratki w kierunku rury wylotowej, gdzie następuje ich prasowanie i odwadnianie. W trakcie mieszania skratki są nawadniane i płukane przez instalację wodną. Natomiast po odwodnieniu, ciecz z częściami organicznymi spływa do wanny i rurą wylotową przelatuje do dalszej części układu technologicznego przepompowni.

Description

Budowa Prasa ślimakowa z płuczką składa się z:

  • motoreduktora
  • wału ślimakowego
  • instalacji wodnej
  • rury ociekowej
  • wanny
  • wsypu
  • stojaka
Oznaczenie Oznaczenie:

PS-01

P – prasa
S – ślimakowa
01 – numer kolejny urządzenia

Dane do zamówienia Każda prasa dostosowana jest do warunków na obiekcie.
Prasy budowane są w zależności od rodzaju i szerokości krat.
W zamówieniu określić należy typ kraty oraz jej szerokość.