Układ koryt odpływowych typu UOK

Układ koryt odpływowych przeznaczony jest do odprowadzania ścieków oczyszczonych z osadników radialnych. Koryta odpływowe mogą być wykonane w formie segmentów prostych lub radialnych . W przypadku koryt żelbetowych oferta przewiduje dostawę przelewów pilastych wraz z deflektorem części pływających

Description

 

Budowa Układ koryt odpływowych typu UOK składa się z podzespołów:

  1. Segment koryta
  2. Wspornik koryta
  3. Przelew pilasty – regulowany
  4. Uszczelnienie segmentu
  5. Łącznik segmentu
Oznaczenie Układ odpływowy UOK-24 oznacza układ koryt odpływowych zastosowanych do osadnika o średnicy 24m
Dane do zamówienia Przy zamówieniu należy określić:

-symbol wyrobu
-ilość sztuk
-termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
-dyspozycję budowlaną
-określić sposób mocowania wsporników nośnych do ścian bocznych osadnika