Zgarniacz piasku pompowy

Zgarniacz przeznaczony jest do zgarniania usuwania z dna zbiorników prostokątnych oraz do zgarniania części pływających. Możliwe jest wykonie zgarniacza usuwającego tylko części pływające lub tylko osad denny. Praca urządzenia ma charakter cykliczny. Zespół pompowego odprowadzania osadu dennego składa się z pomp, rurociągów i urządzeń wyciągowych. Osad odprowadzany jest poprzez rurociągi do otwartej rynny umieszczonej wzdłuż osadnika. Pompy dobierane są na podstawie parametrów, określonych przez projektanta technologii na danym obiekcie.

Description

 

Budowa Zgarniacz piasku pompowy składa się z podzespołów:

  1. Pomost z barierkami
  2. Wózki napędowe
  3. Rolki oporowe
  4. Zgrzebła piasku
  5. Układ zgarniania części pływających
  6. Zgarniacze bieżni
  7. Skrzynka rozdzielcza
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

-wielkości charakterystyczne
-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk