Zgarniacz radialny ssawkowy

Zgarniacz radialny ssawkowy przeznaczony jest dla osadników wtórnych. Zgarniacz może być instalowany w terenie otwartym i eksploatowany w warunkach strefy klimatycznej umiarkowanej. Zgarniacz dostosowany jest do osadnika radialnego i służy do separacji osadów zagęszczonych przez sedymentację. Praca zgarniacza ma charakter ciągły i polega na zbieraniu osadu z dna osadnika do centralnego leja osadowego. Zakres zastosowania zgarniacza obejmuje ścieki komunalne i przemysłowe, które zawierają lekkie osady. Siła ciągu ssawek pozwala na pokonanie oporów zgarniania osadów pochodzenia komunalnego oraz lekkich nieutwardzających się osadów przemysłowych.

Description

Budowa Zgarniacz radialny ssawkowy składa się z następujących głównych zespołów:

1 – Pomost
2 – Zespół łożyska centralnego
3 – Zespół napędowy
4 – Kolumna centralna
5 – Deflektor
6 – Tuba
7 – Zespół ssący
8 – Zawiesia

Uwaga: istnieje możliwość wykonania zgarniacza z pomostem stałym i napędem centralnym.
Oznaczenie Przykład oznaczenia

ZRS-24

Z – Zgarniacz
R – Radialny
S – Ssawkowy
24 – średnica osadnika [m]

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • dyspozycję budowlaną osadnika
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk