Dekanter pływający

Dekantery stanowią wyposażenie które pozwala okresowo lub w sposób ciągły odprowadzać sklarowaną warstwę ścieków. Dzięki zastosowaniu pływaków dekantery są w stanie samoczynnie zaadoptować się do wahań poziomu cieczy.

Opis

 

Budowa Dekanter składa się z podzespołów:

  1. Koryto spustowe
  2. Pływaki
  3. Regulacja zanurzenia koryta
  4. Króciec spustowy
  5. Wąż przyłączeniowy
  6. Zasuwa
Dane do zamówienia W zamówieniu należy określić:

  • preferowaną wydajność/wielkość króćca wylotowego
  • wykonanie materiałowe
  • typ sterowania zasuwą wylotową
  • ilość sztuk

 

Charakterystyka techniczna

Wielkość króćca spustowego DN
90 100 110 125 150 200
Wydajność 60 75 93 122 170 277 m3/h
1.      Opis:

Dekantery służą do odprowadzania wyklarowane cieczy ze zbiorników o zmiennym zwierciadle ścieku. Odbiór sklarowanego ścieku odbywa się poprzez zanurzenie regulowanego koryta zbiorczego pod zwierciadłem cieczy. Zamknięty pływak okalający koryto odpływowe działa jak deflektor zapobiegając zasysaniu flotatu.. Koryto zbiorcze dekantera zawieszone jest nieruchomo względem pływaka, a krawędź przelewu zanurzona jest na ustalonej wstępnie głębokości (poniżej powierzchni ścieków). Do regulacji przepływu służą gwintowane cięgna umożliwiające dostosowanie zanurzenia koryta odpływowego do warunków panujących miejscowo.

Odpływ wody nad osadowej regulowany jest przy pomocy zasuwy która może być sterowana:

·         ręczną,

·         napędem elektrycznym

·         napędem pneumatycznym

instaluje się ją na rurociągu odprowadzającym medium służy także do całkowitego odcięcia przepływu medium.

Dekanter unosi się swobodnie dzięki sile wyporu pływaka na powierzchni ścieków. Może pracować przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków dodatkowo wyposażony jest w stopy umożliwiające dzięki którym możliwe jest całkowite opróżnienie zbiornika bez konieczności jego demontażu.