Krata koszowa typu KK

Krata typu KK ma zastosowanie jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych zanieczyszczeń ścieków w kanałach i przepompowniach oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz jest przystosowana do zamontowania w stacjach zlewczych, do których ścieki są dowożone. Kraty mogą pracować również w trybie automatycznym.

Opis

Budowa Krata Koszowa typu KK składa się z następujących głównych zespołów:

– rama kraty
– ruszt kraty
– kosz
– wciągnik elektryczny
– odciągi linowe
– barierki ochronne

Przy zainstalowaniu krat typu KK w terenie otwartym zaleca się zastosowanie lekkiej wiaty osłonowej, która złagodzi bezpośredni wpływ niekorzystnych zmiennych warunków atmosferycznych na urządzenie.

Uwaga – krata może być wyposażona w układ sterowania ręczny, elektryczny ręczny lub automatyczny.

Oznaczenie Przykład oznaczenia

KK-300/3500

-oznacza kratę koszową przystosowaną do kanału dopływowego o średnicy 300 mm położonego względem gruntu na głębokości 3500 mm.

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KK o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

 

 

Charakterystyka techniczna

Zespołem roboczym jest kosz prętowy, do którego napływają ścieki wraz ze skratkami. Napełniony skratkami kosz należy podnieść wciągnikiem elektrycznym i obrócić do położenia gwarantującego samoczynny wysyp skratek. Dla zabezpieczenia przed wypływem skratek w czasie opróżniania kosza kanał zamykany jest kratą prętową (rusztem) współpracującą z koszem. Krata prętowa (ruszt) sterowana koszem zamyka i otwiera otwór dolotowy samoczynnie.