Krata schodkowa, mechaniczna płaska typu KUMP

Krata schodkowa, rzadka typu KUMP znajdują zastosowanie:

  • jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych
    zanieczyszczeń ścieków w kanałach, przepompowniach oraz budynkach krat oczyszczalni ścieków
    komunalnych i przemysłowych
  • do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek w oczyszczalniach ścieków

Opis

Budowa Krata Płaska typu KUMP składa się z następujących głównych zespołów:
– rama
– zrzutnik skratek
– napęd
– lej zsypowy
– grabie
– ruszt
– konstrukcja wsporcza
– instalacja elektryczna
Kraty Płaskie typu KUMP produkowane są w 7 wielkościach określonych szerokością kanału B=900, 1200, 1500, 1800 mm oraz głębokością maksymalną kanału Hz=1900 i 2200 mm. Każda wielkość kraty może być wyposażona w ruszt o prześwicie 15 i 20 mm. Zainstalowana krata może być podparta na pomoście żelbetowym (wariant 1) lub na stalowej konstrukcji wsporczej (wariant 2).
Oznaczenie Oznaczenie:

KUMP 900 -1.9 – 20 – 1

gdzie:
K – krata
U – uniwersalna
M – mechaniczna
P – płaska
900 – szerokość kanału
1.9 – max głębokość kanału
20 – prześwit rusztu
1 – wariant podparcia kraty

UWAGA – istnieje możliwość wykonania kraty o innych wartościach niż w typoszeregu na specjalne zamówienie!

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KUMP o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

 

 

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka techniczna krat:

Lp Nazwa wielkości Jedn. KUMP 900–1.9 KUMP 900–2.2 KUMP 1200–1.9 KUMP 1200–2.2 KUMP 1500–1.9 KUMP 1500–2.2 KUMP 1800–2.2
1 Szerokość kanału B mm 900 1200 1500 1800
2 Głębokość kanału Hz mm 1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2000

2100

2200

3 Max poziom ścieków Hc mm 1000 1400 1000 1400 1000 1400 1400
4 Prześwit b mm 15 lub 20
5 Wariant podparcia 1

2

1 – krata podparta na pomoście żelbetowym

2 – krata podparta na konstrukcji wsporczej

6 Motoreduktor NORD Typ SK90S/4 BRE20 SRTF
7 Przełożenie przekładni napędowej 3,0
8 Kąt pochylenia kraty ° 60°
9 Prędkość przesuwu grabi m/s 0,1
10 Łańcuch napędowy T 50 x 26 x 35
11 Min. Wysokość zsypu mm 1100
12 Przekrój pręta rusztu mm 10 x 40
13 Czas jednego cyklu pracy S 76 82 76 82 76 82 82