Krata zgrzebłowa

Krata zgrzebłowa wykorzystywana jest na oczyszczalniach ścieków jako element wstępnie cedzący. Przepływający ściek powoduje osadzanie zanieczyszczeń na prętach cedzących a następnie jest usuwany przy pomocy obracających się zgrzebeł. Zanieczyszczenia trafiają do części wysypowej która umieszczona jest bezpośrednio nad miejscem składowania (kosz na skratki, pojemnik)

Opis

 

Budowa Krata zgrzebłowa składa się z podzespołów:

  1. Rama
  2. Zgrzebła
  3. Skrobak czyszczący zgrzebła
  4. Zespół napędowy
  5. Osłony termiczne
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

 

Charakterystyka techniczna

Za ruch liniowy zgrzebeł odpowiadają łańcuchy toczne nierdzewne odstępy miedzy zgrzebłami oraz ilość zgrzebeł uzależniona jest od ilości zanieczyszczeń trafiających na kratę. W dolnej części kraty osadzone pręty w kształcie łuku pozwalające na dokładniejsze czyszczenie oraz nie zaleganie skratek na dnie kanału przed kratą. Krata posiada możliwość podłączenia do wentylacji poprzez króciec. Krata na dnie kanału oparta swobodnie by ułatwić jej wyjmowanie do konserwacji.