Krata łukowa typu KŁ

Krata Łukowa typu KŁ przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych, do wyłapywania i usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach nie oczyszczonych, jako pierwszy stopień oczyszczania w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych oraz do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek.

Opis

Budowa Krata Łukowa typu KŁ składa się z następujących głównych zespołów:

– napęd
– rama
– ruszt
– zrzutnik
– ramię obrotowe
– instalacja elektryczna
– wyłącznik pływakowy
– pojemnik skratek

Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.

Oznaczenie Przykład oznaczenia

KŁ-900-A-10

K – Krata
Ł – Łukowa
900 – nominalna szerokość kraty i kanału
A – wykonanie z napędem usytuowanym z prawej strony kraty
10 – prześwit rusztu

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KŁ o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.

 

 

Charakterystyka techniczna

 

Działanie krat łukowych typu KŁ polega na mechanicznym usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń stałych tzw. skratek zatrzymywanych na ruszcie tych krat. Zawieszone na ruszcie skratki zgarniane są kolejno przez obydwa grzebienie ramienia obrotowego w czasie ich przesuwu po ruszcie, co odbywa się na skutek ruchu obrotowego ramienia, które utrzymuje napęd z silnika elektrycznego poprzez przekładnię zębatą i przekładnię zębatą otwartą. W momencie, gdy grzebień ze zgarniętymi z rusztu skratkami zajmie położenie na wysokości krawędzi ślizgu górnego, następuje szybki przesuw zgarniaka zrzutnika po grzebieniu i zepchnięcie skratek na ślizgi – górny i dolny, skąd pod własnym ciężarem zsuwają się do pojemnika skratek. Wycofanie zgarniaka zrzutnika do pozycji wyjściowej następuje podczas dalszego ruchu obrotowego ramienia o około pół obrotu od położenia zrzutu. Okresowe ruchy prostoliniowe zgarniaka po grzebieniu wywoływane są obrotem wału wykorbionego zrzutnika na skutek grawitacyjnego opadania ciężarków wału, przy określonych położeniach ramienia położeniach ramienia obrotowego. Normalna praca kraty łukowej posiada charakter przerywany. Po jednym pełnym obrocie ramienia następuje samoczynne wyłączenie napędu wywołane wciśnięciem trzpienia łącznika krańcowego poprzez krzywkę na wale ramienia obrotowego. Krata łukowa może także pracować w sposób ciągły tzn bez wyłączenia napędu po każdym obrocie ramienia