Mechaniczny układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających

Listwowy układ zbierania części pływających odpowiedzialny jest za transport gromadzących się na powierzchni zwierciadła ścieku części pływających do zewnętrznej ściany osadnika gdzie zostają usunięte przez lej spustowy.

Opis

 

Budowa Mechaniczny układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających składa się z podzespołów:

  1. Zgrzebło
  2. Wspornik zgrzebła
  3. Lej zbiorczy części pływających
  4. Płoza otwierająca lej zbiorczy
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

 

Charakterystyka techniczna

Zespół składa się z listwy przesuwającej części pływające na zewnątrz osadnika oraz nagarniacza, który bezpośrednio przesuwa części pływające do leja zrzutowego. Odpływ z leja otwierany jest okresowo przez płozę związaną z pomostem. Następuje wówczas bardzo szybkie odprowadzenie części pływających. Układ ten zapewnia również bardzo dobre spłukiwanie leja zrzutowego. Po zakończeniu cyklu odpływ z leja jest automatycznie zamykany. Jest to trwałe, niezawodne rozwiązanie.