Mieszadło prętowe MP

Wolnoobrotowe mieszadła prętowe typu MP stanowią wyposażenie zagęszczaczy grawitacyjnych.
Przeznaczeniem mieszadeł jest podniesienie efektywności zagęszczania osadu z osadników wstępnych osadu czynnego lub przefermentowanego oraz przemysłowego.
Mieszadła typu MP przeznaczone są do zagęszczaczy z dnem płaskim lub do zagęszczaczy z dnem stożkowym.
Zaletą Naszych mieszadeł jest rozwiązanie konstrukcyjne napędu, który znajduje się ponad poziomem ścieków, co skutkuje zdecydowanie dłuższą eksploatacją i trwałością napędu.

Opis

Budowa Mieszadło prętowe typu MP składa się z następujących podzespołów:

  • Pomost z barierkami
  • Napęd
  • Ramy zagęszczające
  • Rura dopływowa
  • Instalacja elektryczna

    Dodatkowo:

  • Układ odprowadzania części pływających
  • Układ odprowadzania wody nadosadowej

Uwaga – istnieje możliwość wykonania mieszadła dla pomostu betonowego.

Oznaczenie Przykład oznaczenia

MP-6

M – mieszadło
P – prętowe
6 – średnica zagęszczacza [m]

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol mieszadła
-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk

 

 

Charakterystyka techniczna

 

Mieszadło prętowe osadzone jest na koronie zbiornika zagęszczacza. Na pomoście umieszczony jest zespół napędu. Ramy zagęszczające powodują zagęszczanie osadu poprzez wywoływanie powolnego ruchu cieczy. Ruch ten zwiększa stopień odwodnienia osadu i przyczynia się do skrócenia czasu zagęszczania. Mieszadło wolnoobrotowe, wspomaga proces zagęszczania w ten sposób, że dzięki prętom zagęszczającym powstają kanały do drenażu osadu, przez co następuje oddzielenie gazu od cząstek osadu. Osad uwolniony od gazu łączy się w większe aglomeracje i opada na dno. Proces przemieszczania osadu do leja zagęszczacza wspomagany jest listwami zgarniającymi, które zamocowane są do dolnych części ram zagęszczających. Odprowadzanie zagęszczonego osadu odbywa się rurociągiem, którego wylot umieszczony jest w leju dna zagęszczacza.

W zagęszczaczach grawitacyjnych o działaniu ciągłym prowadzony jest proces zagęszczania osadów polegający na ciągłym odprowadzaniu osadu zagęszczonego z dna osadnika, a wody osadowej przez koryta przelewowe. Części pływające są odprowadzane poza osadnik przez zespół w skład którego wchodzą: zgrzebła zgarniające, komora zrzutowa i rura spustowa.

Zagęszczacze o działaniu okresowym wyposażone są w mieszadła wolnoobrotowe i układ odprowadzania wody osadowej na różnych poziomach.