Pojemnik otwarty PO-5

Pojemnik otwarty typu PO-5 przeznaczony jest do gromadzenia oraz wywozu odpadów i nieczystości stałych. Jest on szczególnie przydatny do gromadzenia odpadów przemysłowych lub wielkogabarytowych, a także może być używany do transportu materiałów budowlanych, materiałów sypkich, skrzyń itp. Może być przykryty plandeką. Załadunek pojemnika odbywać się może przy pomocy sprzętu zmechanizowanego lub ręcznie. Pojemnik ten przystosowany jest do transportu samochodami samozaładowczymi.

Opis

 

Budowa Jednolita konstrukcja spawana.
Oznaczenie PO-5 – pojemnik otwarty o pojemności 5m3

 

Charakterystyka techniczna

Pojemność – 5m3
Dopuszczalna ładowność – 4000 kg
Masa własna – 700 kg