Pompowy układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających z rynną uchylną

Pompowy układ z rynną uchylną do zbierania części pływających odpowiedzialny jest gromadzenie części pływających wzdłuż rynny uchylnej obracającej się wraz z pomostem a następnie ich odprowadzenie do skrzynki zbiorczej z pompą i ewakuację poza osadnik.

Opis

 

Budowa Pompowy układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających z rynną uchylną składa się z podzespołów:

  1. Rynna Uchylna
  2. Węzeł łożyskowy
  3. Układ napędowy
  4. Skrzynka zbiorcza z pompą
  5. Konstrukcja wsporcza
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

 

Charakterystyka techniczna

Elementem zgarniającym jest rynna uchylna, która co pewien czas zanurza się pod poziom ścieków. Dzięki temu części pływające mogą wpłynąć do kosza z pompą. Włączenie pompy powoduje przemieszczenie części pływających rurociągiem poprzez obrotnicę centralną do rurociągu odprowadzającego grawitacyjnie części pływające poza osadnik, lub do koryt obwodowych flotatu umiejscowionych na zewnętrznej ścianie osadnika. Zespół pracuje okresowo, w powtarzalnych cyklach. Rynna uchylna ma długość dopasowana do średnicy osadnika. W przypadku osadników o znacznych średnicach możliwe jest wykonanie dodatkowej listwy dogarniającej części pływające

Do obsługi pompy przewidziano żurawik, który umożliwia wyciągnięcie pompy na pomost zgarniacza.