Pompowy układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających ze ślimakiem

Pompowy układ z ślimakowym transportem części pływających odpowiedzialny jest gromadzenie oraz transport w kierunku skrzynki zbiorczej części pływających obracający się wraz z pomostem a następnie pompą ewakuowany jest poza osadnik.

Opis

 

Budowa Pompowy układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających ze ślimakiem składa się z podzespołów:

  1. Ślimak
  2. Napęd ślimaka
  3. Skrzynka zbiorcza części pływających z pompą
  4. Konstrukcja nośna
  5. Deflektor części pływających
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną

 

Charakterystyka techniczna

Elementem zgarniającym jest śruba transportowa, która cyklicznie włącza się i poprzez ruch obrotowy transportuje części pływające w kierunku skrzynki zbiorczej. Dzięki temu części pływające mogą wpłynąć do kosza z pompą. Włączenie pompy powoduje przemieszczenie części pływających rurociągiem poprzez obrotnicę centralną do rurociągu odprowadzającego grawitacyjnie części pływające poza osadnik, lub do koryt obwodowych flotatu umiejscowionych na zewnętrznej ścianie osadnika. Zespół wyposażony jest w czujnik reagujący na ilość części pływających nagromadzonych na powierzchni ścieku. Śruba transportowa ma długość dopasowana do średnicy osadnika. Do obsługi pompy przewidziano żurawik, który umożliwia wyciągnięcie pompy na pomost zgarniacza.