Prasa ślimakowa z płuczką PS

Prasa ślimakowa z płuczką służy do płukania, odwadniania oraz redukcji masy i objętości skratek, zwłaszcza w zakresie części organicznych wybieranych ze ścieków przez kraty gęste. Wał ślimakowy miesza i transportuje skratki w kierunku rury wylotowej, gdzie następuje ich prasowanie i odwadnianie. W trakcie mieszania skratki są nawadniane i płukane przez instalację wodną. Natomiast po odwodnieniu, ciecz z częściami organicznymi spływa do wanny i rurą wylotową przelatuje do dalszej części układu technologicznego przepompowni.

Opis

Budowa Prasa ślimakowa z płuczką składa się z:

 • motoreduktora
 • wału ślimakowego
 • instalacji wodnej
 • rury ociekowej
 • wanny
 • wsypu
 • stojaka
Oznaczenie Oznaczenie:

PS-01

P – prasa
S – ślimakowa
01 – numer kolejny urządzenia

Dane do zamówienia Każda prasa dostosowana jest do warunków na obiekcie.
Prasy budowane są w zależności od rodzaju i szerokości krat.
W zamówieniu określić należy typ kraty oraz jej szerokość.

 

Charakterystyka techniczna

 

Dane techniczne:

 • Redukcja masy skratek – do 80 %
 • Redukcja objętości – do 80 %
 • Redukcja fekalii – do 90 %
 • Zawartość suchej masy – do 50 %
 • Wymagane ciśnienie wody – 3,0 bar