Krata ręczna typu KUR

Krata płaska z ręcznym zgarnianiem skratek typu KUR przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (skratek) w zunifikowanych wg systemu „UNIKLAR-77” kanałach przepompowni kanalizacyjnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz niektórych ścieków przemysłowych. Krata z ręcznym zgarnianiem skratek ze względu na uciążliwy sposób obsługi stosowana jest w przypadkach gdy mechaniczne zgarnianie jest niekonieczne lub technicznie nieuzasadnione.

Opis

Budowa Każda krata jest wyposażona w grabie do rusztu o prześwicie szczeblin 15 mm lub 20 mm (lub innym dowolnym wg zamówienia).

Na życzenie zamawiającego producent kraty ręcznej wykonuje koryto ociekowe przystosowane do odpowiedniej szerokości kanału służące do odsączania zbieranych grabiami skratek ze szczeblin rusztu.

Wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia.

Oznaczenie Przykład oznaczenia:

KUR-400-20

K – krata, U – unifikowana, R – ręczna, 400 – szerokość kanału i kraty, 20 – prześwit rusztu.

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-czy wykonać barierkę ochronną
-czy wykonać koryto ociekowe
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KUR o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.
Stanowisko robocze, powinno być wyposażone w odpowiednie dla danego typu kraty pomosty z barierkami ochronnymi, umożliwiającymi bezpieczną obsługę i konserwację urządzeń. Projektantom i zamawiającym producent dostarczy dyspozycję budowlaną krat typowych (wg. tabeli).

 

 

Charakterystyka techniczna

Grabiami, ręcznie są zgarniane skratki z rusztu do koryta ociekowego. Z koryta ociekowego skratki są nakładane ręcznie (widłami, łopatą) na środek transportowy lub do pojemnika.