Rynna uchylna z układem koryt odpływowych

Rynny uchylne odpowiadają za odbioru części pływających. Urządzenie składa się z koryta o przekroju kołowym oraz zespołu napędowego.

Podczas obrotu krawędź przelewowa zanurza się poniżej poziomu ścieków, co powoduje wpływanie flotatu do jej wnętrza a następnie odpływ grawitacyjny.

Urządzenie można wykonać dla osadników z jedną komorą jak również z dwiema lub więcej równoległymi komorami części pływających

Opis

 

Budowa Rynna uchylna z układem koryt odpływowych składa się z podzespołów:

 1. Koryto okrągłe
 2. Łożyska podporowe z uszczelniaczami
 3. Łańcuch napędowy
 4. Kolumienka
 5. Napęd

Napęd rynien :

 • ręczny
 • elektromechanicznym:
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

 • wielkości charakterystyczne
 • wykonawstwo materiałowe
 • proponowany termin dostawy
 • ilość sztuk
 • dostarczyć dyspozycję budowlaną

 

Charakterystyka techniczna

DN  – Średnica rynien i otworu przelewowego pomiędzy dwiema komorami osadnika (standardowo DN250; 300; 350; 400; 450)

DN+80 – Średnica otworu odpływowego (większa od średnicy rynny o 80 mm)

L      – szerokość komór osadnika

H     – różnica poziomów cieczy i osi otworu odpływowego