Teleskopowy układ odprowadzania wód nadosadowych

Teleskop służy do odprowadzania wód nad osadowych ze zbiorników oraz do regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

 

Opis

 

Budowa Teleskopowy układ odprowadzania wód nadosadowych składa się z podzespołów:

  1. Rura odpływowa wraz z wspornikami
  2. Węzeł uszczelniający
  3. Rura ruchoma
  4. Kolumienka
  5. Napęd
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

-wielkości charakterystyczne
-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk

 

Charakterystyka techniczna

Napęd zamontowany na kolumience umożliwia podnoszenie i opuszczanie rury ruchomej wraz z kielichem wlotowym. Realizowany jest poprzez kółko ręczne lub poprzez napęd elektryczny.

 

Wielkości charakterystyczne:

  • ØD –  Średnica rury odpływowej
  • Qmax – Maksymalny poziom cieczy
  • O – Poziom odpływu
  • P – Poziom obsługi
  • Dh – Zakres regulacji (maksymalnie Dh=(H/2)-200