Układ koryt odpływowych typu UOK

Koryta odpływowe przeznaczone są do odprowadzania ścieków oczyszczonych z osadników radialnych. Koryta odpływowe mogą być wykonane w formie segmentów prostych lub radialnych. W przypadku koryt żelbetowych oferta przewiduje dostawę przelewów pilastych wraz z deflektorem części pływających

Opis

 

Budowa Układ koryt odpływowych typu UOK składa się z podzespołów:

  1. Segment koryta
  2. Wspornik koryta
  3. Przelew pilasty – regulowany
  4. Uszczelnienie segmentu
  5. Łącznik segmentu
Oznaczenie Układ odpływowy UOK-24 oznacza układ koryt odpływowych zastosowanych do osadnika o średnicy 24m
Dane do zamówienia Przy zamówieniu należy określić:

-symbol wyrobu
-ilość sztuk
-termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
-dyspozycję budowlaną
-określić sposób mocowania wsporników nośnych do ścian bocznych osadnika

 

 

Charakterystyka techniczna

Poszczególne segmenty koryt łączy się między sobą za pomocą elementów śrubowych, nakładek i uszczelek. Jako całość tworzą pierścień koryt o odpowiednim promieniu.

 

Koryto zbiorcze stanowi element końcowy układu odpływowego. Koryto zbiorcze mocowane jest do wsporników, a w miejscu przejścia przez ścianę dopasowane jest do stalowego okucia otworu odpływowego osadnika.

Segmenty przelewów pilastych mocowane za pomocą elementów śrubowych do wewnętrznych i zewnętrznych ścian bocznych koryt posiadają otwory podłużne umożliwiające regulację wysokości w stosunku do poziomu lustra ścieków w osadniku. Górne zakończenie przelewów tworzy krawędź przelewową z przelewem trójkątnym lub trapezowym.

Segmenty przesłon uniemożliwiają wpływ części pływających (kożucha) do koryt odpływowych.

Układ koryt odpływowych typu UOK jest przystosowany do zastosowania w osadnikach radialnych wstępnych i wtórnych o dowolnej średnicy, a w szczególności do osadników ujętych w systemie „UNIKLAR-77”.

Zastosowanie koryt odpływowych o przekroju kołowym umożliwia czyszczenie koryt i przelewów w sposób zmechanizowany przez zastosowanie szczotek o napędzie elektrycznym.

Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów układu odpływowego typu UOK wg uzgodnionego zamówienia.