Zastawki szandorowe

Zastawka szandorowa służy do zamykania lub otwierania przepływu na kanałach o szerokości do 1200 cm. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie napęd regulowany i pozycjonowanie zawieradła jest uważane za zbędne, lub niemożliwe ze względów technicznych do zrealizowania.

Zastawka przeznaczona jest do pracy w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach oraz w melioracji wodnej.

Opis

 

Budowa Rama jest konstrukcją spawaną z blach i kształtowników profilowanych. Segment dolny i każdorazowo zmienna ilość segmentów poziomych tworzy zawieradło. Kształty segmentów mogą zapewniać szczelność przepływu. Wykonanie materiałowe ramy i zabezpieczenie antykorozyjne wg zamówienia. Segmenty zawieradła wykonane są z drewna bukowego impregnowanego lub ze stali, natomiast opcjonalne uszczelnienie z kształtowego profilu gumowego.
Oznaczenie Zastawka szandorowa ZS 800 x 1000 x 1500 oznacza zastawkę szandorową dla kanału o szerokości B=800 mm i wysokości zawieradła Hz=1000 mm oraz odległość dna kanału od poziomu gruntu Hg=1500 mm
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

-symbol zastawki
-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk

 

 

Charakterystyka techniczna

Poprzez zamontowanie w ramie segmentu dolnego i określonej ilości segmentów poziomych regulujemy wysokość przepływu cieczy w kanałach. Dla ułatwienia wyjmowania segmentów zawieradła z ramy zastawki każdy z segmentów posiada uchwyt metalowy.