Krata zgrzebłowa

Krata zgrzebłowa wykorzystywana jest na oczyszczalniach ścieków jako element wstępnie cedzący. Przepływający ściek powoduje osadzanie zanieczyszczeń na prętach cedzących a następnie jest usuwany przy pomocy obracających się zgrzebeł. Zanieczyszczenia trafiają do części wysypowej która umieszczona jest bezpośrednio nad miejscem składowania (kosz na skratki, pojemnik)

Beschreibung

 

Budowa Krata zgrzebłowa składa się z podzespołów:

  1. Rama
  2. Zgrzebła
  3. Skrobak czyszczący zgrzebła
  4. Zespół napędowy
  5. Osłony termiczne
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną