Mechaniczna płaska typu KUMP

Kraty typu KUMP znajdują zastosowanie:

  • jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych
    zanieczyszczeń ścieków w kanałach, przepompowniach oraz budynkach krat oczyszczalni ścieków
    komunalnych i przemysłowych
  • do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek w oczyszczalniach ścieków
Kategorien: ,

Beschreibung

Budowa Krata Płaska typu KUMP składa się z następujących głównych zespołów:
– rama
– zrzutnik skratek
– napęd
– lej zsypowy
– grabie
– ruszt
– konstrukcja wsporcza
– instalacja elektryczna
Kraty Płaskie typu KUMP produkowane są w 7 wielkościach określonych szerokością kanału B=900, 1200, 1500, 1800 mm oraz głębokością maksymalną kanału Hz=1900 i 2200 mm. Każda wielkość kraty może być wyposażona w ruszt o prześwicie 15 i 20 mm. Zainstalowana krata może być podparta na pomoście żelbetowym (wariant 1) lub na stalowej konstrukcji wsporczej (wariant 2).
Oznaczenie Oznaczenie:

KUMP 900 -1.9 – 20 – 1

gdzie:
K – krata
U – uniwersalna
M – mechaniczna
P – płaska
900 – szerokość kanału
1.9 – max głębokość kanału
20 – prześwit rusztu
1 – wariant podparcia kraty

UWAGA – istnieje możliwość wykonania kraty o innych wartościach niż w typoszeregu na specjalne zamówienie!

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol wyrobu
-zamawianą ilość sztuk
-postulowany termin dostawy
-wykonawstwo materiałowe
Przy zapotrzebowaniu zamawiającego na kratę typu KUMP o innych wielkościach niż typowe, konieczne jest przesłanie dyspozycji budowlanej i uzgodnienie wykonawstwa z producentem.