Mechaniczny układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających

Listwowy układ zbierania części pływających odpowiedzialny jest za transport gromadzących się na powierzchni zwierciadła ścieku części pływających do zewnętrznej ściany osadnika gdzie zostają usunięte przez lej spustowy.

Beschreibung

 

Budowa Mechaniczny układ zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń pływających składa się z podzespołów:

  1. Zgrzebło
  2. Wspornik zgrzebła
  3. Lej zbiorczy części pływających
  4. Płoza otwierająca lej zbiorczy
Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wielkości charakterystyczne
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną