Mieszadło prętowe MP

Wolnoobrotowe mieszadła prętowe typu MP stanowią wyposażenie zagęszczaczy grawitacyjnych.
Przeznaczeniem mieszadeł jest podniesienie efektywności zagęszczania osadu z osadników wstępnych osadu czynnego lub przefermentowanego oraz przemysłowego.
Mieszadła typu MP przeznaczone są do zagęszczaczy z dnem płaskim lub do zagęszczaczy z dnem stożkowym.
Zaletą Naszych mieszadeł jest rozwiązanie konstrukcyjne napędu, który znajduje się ponad poziomem ścieków, co skutkuje zdecydowanie dłuższą eksploatacją i trwałością napędu.

Beschreibung

Budowa Mieszadło prętowe typu MP składa się z następujących podzespołów:

  • Pomost z barierkami
  • Napęd
  • Ramy zagęszczające
  • Rura dopływowa
  • Instalacja elektrycznaDodatkowo:
  • Układ odprowadzania części pływających
  • Układ odprowadzania wody nadosadowej

Uwaga – istnieje możliwość wykonania mieszadła dla pomostu betonowego.

Oznaczenie Przykład oznaczenia

MP-6

M – mieszadło
P – prętowe
6 – średnica zagęszczacza [m]

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:
-symbol mieszadła
-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk