Silos do wapna

Silos służy do magazynowania wapna lub pyłów cementowych, używanych w procesie higienizacji lub stabilizacji osadów ściekowych. Standardowo wykonany ze stali konstrukcyjnej pokrytej farbami chemoutwardzalnymi lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Wyposażony w mechanizm spulchniania, zapobiegający blokowaniu się wapna w trakcie pobierania komponentu z silosu. Wyposażenie stanowi również zasówa szybrowa, filtr workowy zapobiegający pyleniu podczas załadunku, właz pełniący funkcję klapy bezpieczeństwa oraz opcjonalnie miernik poziomu napełnienia.

Beschreibung

Budowa Silos do wapna składa się z:

  • zbiornika
  • balustrady
  • filtra tkaninowego
  • miernika poziomu wapna
  • włazu
  • drabiny z obręczą
  • spulchniacza wapna
  • zasuwy
  • podpory
  • rury zasilającej silos

Uwaga – istnieje możliwość wykonania dodatkowego dozownika i przenośnika ślimakowego transportującego wapno z silosu.

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

-wykonawstwo materiałowe
-proponowany termin dostawy
-ilość sztuk
-wyposażenie dodatkowe