Układ koryt żelbetowych wykonanych w części budowlanej

Układ jest przeznaczony do odprowadzania wody z osadników wstępnych i wtórnych z korytami betonowymi. Układ ten wykonany jest wg wytycznych normy DIN 19558. Rozwiązanie może być zastosowane przy korytach z przelewami jednostronnymi jak też dwustronnymi.

Beschreibung

 

Budowa Podstawowymi elementami układu są

1 – przelewy pilaste
2 – wspornik
3 – listwa dociskowa
4 – przesłona

Przelewy pilaste są regulowane i dociskane do konstrukcji budowlanej przy pomocy listew dociskowych. Między przelewami pilastymi a konstrukcją budowlaną znajduje się uszczelnienie. Do wsporników zamontowana jest przesłona, której zadaniem jest uniemożliwienie wpływu zanieczyszczeń pływających do koryt odpływowych.

Wykonawstwo materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów układu wg uzgodnionego zamówienia.

Dane do zamówienia W zamówieniu należy podać:

  • wymiary koryt betonowych osadników
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • dostarczyć dyspozycję budowlaną